Om Föreningen

125 år sedan Surbrunnsparken ekonomisk förening bildades!

Det var en andelsförening som lade grunden vid sitt konstituerande möte den 29 november 1896 under namnet Ystads Partiföreningars fastighetsförening, med Fredrik Wilhelm Thorsson som ordförande. Föreningen köpte samma år, av en trädgårdsmästare, fastigheten som kom att kallas Surbrunnsparken eftersom där fanns en surbrunn från 1700-talet. Syftet var att bereda plats till möteslokal för Ystads partiföreningar och, därest förhållandena så medgifwa, inrätta ett förlustelseställe för medlemmarna. En andel kostade fem kronor. Så kom Ystad att bli en av många orter där folkparksrörelsen utvecklades. Och så har det fortsatt i 125 år!

Är du en av Surbrunnsparkens vänner?

Surbrunnsparken Ystad, ekonomisk förening drivs sedan starten 1896 ideellt, utan vinstintresse. Frivilliga krafter har byggt upp det som finns där idag och även svarat för verksamhet och arrangemang av olika slag. Vi ser gärna att många - ystadbor och andra - engagerar sig för Surbrunnsparkens fortlevnad!

Det krävs helt enkelt nya tag, en nystart för 2000-talet.
– Kanske vill du bli medlem i vår förening? Våra medlemmar
– Vill du bidra på något annat sätt, ekonomiskt eller med idéer och förslag?

Surbrunnsparken Ystad, ekonomisk förening bildades för snart 125 år sedan av flera av de fackföreningar/arbetareföreningar som då växte fram i Ystad. Det var en folkrörelse som spreds över hela landet. Enskilda personer blev också medlemmar. En andel/insats kostade då 5 kronor senare 10 kronor. På 1980-talet kom nya stadgar och andelarna höjdes till 100 kr styck. Varje andel/insats kostar fortfarande 100 kr och de flesta medlemmarna har idag fler än en andel.
Numera består medlemmarna av ett tiotal föreningar och ca 25 enskilda personer.

Aktiviteter i parken

Surbrunnsparken har plats för många aktiviteter, utomhus och i byggnaderna. Den har en historia gemensam med Folkets parker i hela Sverige och startade som en ”föreningarnas förening” i slutet av 1800-talet. Redan då fanns det på området en ”surbrunn”, en vattenkälla med en brunn. Det kolsyrehaltiga vattnet med hög järnhalt ansågs hälsosamt. På 1700-talet var brunnsdrickande på modet, både för hälsans och det sociala livets skull, Då låg källan och parken utanför själva staden Ystad, idag är läget betydligt mer centralt.

För flera generationer, ystadbor och andra, är Parken förknippad med evenemang i den stora byggnaden, Caravellen, som från början var en utomhus dansbana. Många välkända artister har mött sin publik här! Numera finns större arenor för de stora attraktiviteterna, vår Park är för evenemang av mindre format. Lunchservering och annan restaurangverksamhet sköts av Möllers Gästgivaregård AB 
Parken ägs av Surbrunnsparken Ystad, ekonomisk förening bildad 1896. I dag är vår förenings stora utmaning och ambition att, med respekt för vår historia, använda Parkens möjligheter till dagens nytta och nöjen. Den uppdateras och förändras så att den lever vidare i nya tider, även efter 125 år!