Föreläsning Bostadsojämlikhet 16 nov kl 18.30

Föreläsning Bostadsojämlikhet 16 nov kl 18.30

Tisdagen den 16 nov kl 18.30 bjuder Surbrunnsparkens vänner in till en föreläsning om bostadsojämlikhet med Anneli Philipson från Hyresgästföreningen. Anneli är chef för enheten utveckling och opinion.

Under senare tid har ett antal bostadspolitiska frågor med bäring på jämlikhet och välfärd blivit uppmärksammade av medborgare, forskare, debattörer och civilsamhälle och beslutsfattare. Exempel på uttryck för bostadsojämlikheten är bland annat ökande segregering, trångboddhet och prekära boendeförhållanden, svårigheter att för allt större grupper i samhället att få ett kontrakt på den reguljära bostadsmarknaden samt att individer och familjer som bor i hyresrätt blir allt mer ekonomiskt missgynnade i relation till villa- och bostadsrättsägare.

I föreläsningen berörs de uttryck som bostadsojämlikheten får i dagens Sverige och hur människor påverkas, vad den beror på samt vilka konkreta förslag och frågor som kan drivas för att minska bostadsojämlikheten.

 

 

Tid och plats: 16 nov kl 18.30, Cabinen, Surbrunnsparken Ystad

Anmälan: kurt.westlund@gmail.com
Fritt att delta. Men anmälan krävs. Vi bjuder på fika!

Arrangör: Surbrunnsparkens Vänner och Hyresgästföreningen