Aktuell information

Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening

Org nr: 748000-1879
Email: ekonomiskforening@surbrunnsparken.se
Admin/Ek.ass: minette.jonsson@surbrunnsparkenystad.se
Telefon: 070 - 747 64 77
Adress: Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Händer nu!

 

 

 

 

 

Vi tar tacksamt emot bidrag eller annan hjälp för Surbrunnsparkens fortlevnad.
Maila oss i så fall