Våra medlemmar

Våra medlemmar

Info!

Enligt stadgarna ska årsstämman hållas senast i juni månad. Höststämman senast

Nya medlemmar är välkomna!

Man ansöker om medlemskap. Formulär för ansökan om medlemskap, Klicka här Grundläggande krav är att man följer föreningens stadgar Klicka här och delar vår värdegrund om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi är som alla ekonomiska föreningar skyldiga att ha en aktuell medlemsförteckning och lämna uppgifter om verksamheten till myndigheter, bland annat till Bolagsverket.

Datum:
Årsstämma: 2022-04-
Medlemsmöten:

Formulär för ansökan om medlemskap, Klicka här!

Föreningens stadgar, klicka här!

Styrelsens mål antaget av årsstämman 2018

År 2021 är Surbrunnsparken en av de mest välskötta och aktiva Folkets Park i Sverige med många aktiviteter för ystadbor och andra besökande. Vi tar tacksamt emot bidrag eller annan hjälp för Surbrunnsparkens fortlevnad. Maila oss i så fall på mailadress nedan. Se även sidan Om Surbrunnsparken

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Ordförande: Gunilla Olsson
Kassör: Pierre Esbjörnsson
Ledamot: Rickard Axtelius
Ledamot: Eva Setréus
Ledamot: Birgitta Cestrone Nyman
Ersättare: Jane Axtelius
Ersättare: Ros-Marie Johansson
Ersättare: Birgitta Persson
Ersättare: Kurt Westlund
Revisor: Elisabeth Karlsson
Ersättare: Bruno Andersson
Ersättare: Adrian Magnusson