Våra medlemmar

Våra medlemmar

Info!

Enligt stadgarna ska årsstämman hållas senast i juni månad.
Vi har också en höststämma.

Nya medlemmar är välkomna!

Man ansöker om medlemskap. Formulär för ansökan om medlemskap, Klicka här Grundläggande krav är att man följer föreningens stadgar Klicka här och delar vår värdegrund om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi är som alla ekonomiska föreningar skyldiga att ha en aktuell medlemsförteckning och lämna uppgifter om verksamheten till myndigheter, bland annat till Bolagsverket.

Datum för stämmor:

Årsstämma 2024 17/4

Formulär för ansökan om medlemskap, klicka här!

Föreningens stadgar, klicka här!

Styrelsens sammansättning 2024

Ordförande:
Gunilla Olsson

Kassör:
Rickard Axtelius

Ledamöter:
Birgitta Persson
Kurt Westlund
Riccard Axtelius

Ersättare:
Ros-Marie Johansson
Sara Ekblom Ystén

Revisor:
Elisabeth Karlsson
Bruno Andersson

Ersättare:
Adrian Magnusson

Valberedning

Sammankallande:
Magnus Arling

Ledamöter:
Hardy Persson
Eva Setréus