Folkets Park, Parken, Surbrunnsparken

Folkets Park, Parken och Surbrunnsparken betyder kanske olika saker – eller samma sak för olika personer. Parken har funnits sedan slutet av 1800-talet och är ett ganska stort parkområde med flera byggnader och tre entréer. Sedan staden blivit utbyggd ligger Folkets Park numera nära centrum, från början låg den vid landsvägen mot Tomelilla/Kristianstad.

Aktiviteter i Folkets Park

Folkets Park Surbrunn har plats för många aktiviteter, utomhus och i byggnaderna. Den har en historia gemensam med Folkets parker i hela Sverige och startade som en "föreningarnas förening" i slutet av 1800-talet. Redan då fanns det på området en ”surbrunn”, en vattenkälla med en brunn.

Det kolsyrehaltiga vattnet med hög järnhalt ansågs hälsosamt. På 1700-talet var brunnsdrickande på modet, både för hälsans och det sociala livets skull. Då låg källan och parken utanför själva staden Ystad, vid landsvägen mot Tomelilla/Kristianstad. Idag är läget betydligt mer centralt.

För flera generationer är parken förknippad med evenemang i den stora byggnaden, Caravellen, som från början var en utomhus dansbana. Många välkända artister har mött sin publik här! Numera finns större arenor för de stora attraktionerna, vår park är för evenemang av mindre format.

Parken ägs av Surbrunnsparken Ystad, ekonomisk förening som bildades år 1896. Idag är vår förenings stora utmaning och ambition att, med respekt för vår historia, använda parkens möjligheter till dagens nytta och nöjen. Den uppdateras och förändras så att den lever vidare i nya tider!

Folkets park idag

Parken förr i tiden