Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening bildades 1896

Det var en andelsförening som lade grunden vid sitt konstituerande möte den 29 november 1896 under namnet Ystads Partiföreningars fastighetsförening, med Fredrik Wilhelm Thorsson som ordförande. Föreningen köpte samma år fastigheten som kom att kallas Surbrunnsparken eftersom där fanns en surbrunn från 1700-talet. Syftet var att bereda plats till möteslokal för Ystads partiföreningar och inrätta ett förlustelseställe för medlemmar. En andel kostade fem kronor. Så kom Ystad att bli en av många orter där folkparksrörelsen utvecklades. Och så har det fortsatt i 128 år!

Är du en av parkens vänner?

Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening bildades år 1896 av flera av de fack- och arbetarföreningar som då växte fram i Ystad. Det var en folkrörelse som spreds över hela landet. En andel kostade då 5 kronor senare 10 kronor. På 1980-talet kom nya stadgar och andelarna höjdes till 100 kronor styck. Varje andel kostar fortfarande 100 kronor och de flesta medlemmarna har idag fler än en andel. Numera består våra medlemmar av ett tiotal föreningar och ca 25 enskilda personer.

Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening drivs ideellt, dvs utan vinstintresse. Frivilliga krafter har byggt upp det som finns där idag och även svarat för verksamhet och arrangemang av olika slag. Vi ser gärna att många – Ystadbor och andra – engagerar sig för Surbrunnsparkens fortlevnad! Det krävs helt enkelt nya tag, en nystart för 2000-talet. Värnar du också om parken och vill bli medlem i vår förening? Välkommen med din ansökan!

Föreningens stadgar

När man ansöker om medlemskap är det ett grundläggande krav är att man följer föreningens stadgar och delar vår värdegrund om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi är som alla ekonomiska föreningar skyldiga att ha en aktuell medlemsförteckning och lämna uppgifter om verksamheten till myndigheter, bland annat till Bolagsverket.

Styrelsens sammanssättning 2024

Ordförande
Gunilla Olsson

Kassör
Rickard Axtelius

Ledamöter
Birgitta Persson
Kurt Westlund
Riccard Axtelius

Ersättare
Ros-Marie Johansson
Sara Ekblom Ystén

Revisor
Elisabeth Karlsson
Bruno Andersson

Ersättare
Adrian Magnusson

Valberedning

Sammankallande
Magnus Arling

Ledamöter
Hardy Persson
Eva Setréus

Datum för stämmor

Årsstämma 2024: 17 april

Enligt stadgarna ska årsstämman hållas senast i juni månad. Vi har också en höststämma.