I Parken

Parken, Folkets Park, Surbrunnsparken
betyder kanske olika saker – eller samma sak för olika personer

Formellt sett är det ett ganska stort parkområde med flera byggnader, tre entréer och många aktiviteter! Sedan staden blivit utbyggd ligger Parken numera nära centrum, från början vid landsvägen mot Tomelilla/Kristianstad.

Aktiviteter

Parken idag

Parken förr

Har du gamla bilder från parken som du skulle vilja dela med dig av? Kontakta gärna oss så vi kan sprida parkens historia.