I Parken

Parken, Folkets Park, Surbrunnsparken
betyder kanske olika saker – eller samma sak för olika personer

Formellt sett är det ett ganska stort parkområde med flera byggnader, tre entréer och många aktiviteter! Sedan staden blivit utbyggd ligger Parken numera nära centrum, från början vid landsvägen mot Tomelilla/Kristianstad.

Aktiviteter

För mer information om Restaurangen i Surbrunnsparken och de evenemang, menyer mm som finns där   klicka här!

För mer information om boule och annat i parken
Ring 070-747 64 77
mejl: ekonomiskforening@surbrunnsparken.se
eller kontakta Anders, tel 070- 916 34 39


I parken finns en boulbana

Parken idag

Parken förr

Har du gamla bilder från parken som du skulle vilja dela med dig av? Kontakta gärna oss så vi kan sprida parkens historia.