Surbrunnsparken, Folkets park i Ystad

Surbrunnsparken har plats för många aktiviteter, utomhus och i byggnaderna. Den har en historia gemensam med Folkets parker i hela Sverige och startade som en ”föreningarnas förening” i slutet av 1800-talet. Redan då fanns det på området en ”surbrunn”, en vattenkälla med en brunn. Det kolsyrehaltiga vattnet med hög järnhalt ansågs hälsosamt. På 1700-talet var brunnsdrickande på modet, både för hälsans och det sociala livets skull, Då låg källan och parken utanför själva staden Ystad, idag är läget betydligt mer centralt.

 

För flera generationer, ystadbor och andra, är Parken förknippad med evenemang i den stora byggnaden, Caravellen, som från början var en utomhus dansbana. Många välkända artister har mött sin publik här! Numera finns större arenor för de stora attraktiviteterna, vår Park är för evenemang av mindre format. Lunchservering och annan restaurangverksamhet sköts av Möllers Gästgivaregård AB 
Parken ägs av Surbrunnsparken Ystad, ekonomisk förening bildad 1896. I dag är vår förenings stora utmaning och ambition att, med respekt för vår historia, använda Parkens möjligheter till dagens nytta och nöjen. Den uppdateras och förändras så att den lever vidare i nya tider, även efter 125 år!

Vi ses i parken!

"Caravellen" Gå till hemsidan för att se dagens lunch och andra evenemang som erbjuds där.
"Cabinen" kan bokas för möten, fester mm. Gå till hemsidan.
Andra aktiviteter